تصاویر پروژه خرازی _ بخش۱

به اطلاع اعضای محترم پروژه خرازی تعاونی مسکن کارکنان حضرت رسول (ص) میرساند بخشی از تصاویر پروژه مذکور در سایت قرار گرفت جهت مشاهده تصاویر میتوانید از این قسمت استفاده کنید.1