تصاویر پروژه البرز

توضیحات پروژه:
کلیه ایتم های اجرایی در بلوک B9 به اتمام رسیده و این پروژه در انتظار نصب انشعابات می باشد. انشاالله بعد ازنصب و برقراری انشعاب برق و گاز و آب کلیه واحدها تحویل اعضاء خواهد شد.