جدول واریزی پروژه شهید خرازی

برای مشاهده جدول اینجا کلیک نمائید
جداول واریزی بعدی متعاقبا بعد از ابلاغ از سوی بنیاد تعاون از طریق مراکز خدمات کارکنان و تعاونی اطلاع رسانی خواهدشد.