وام ۳۵ میلیون تومانی فرابورس بانک مسکن

وام ۳۵ میلیون تومانی فرابورس بانک مسکن وام فوق از انواع وام های مشارکت در ساخت بانک مسکن می باشد که دارای شرایط ذیل می باشد.
  1. سود دوران مشارکت : بانک مسکن در حین اجرای پروژه و بر اساس پیشرفت پروژه اقدام به واریز وام به صورت مرحله ای       می نماید اما در طول مدت ساخت واحدها هیچ قسطی بابت وام دریافت نمی کند و به همین دلیل بابت این دوره (مشارکت در ساخت ۲ ساله) اقدام به دریافت سود دوران مشارکت با نرخ ۱۸% می نماید.
  2. وام فوق با پایان یافتن پروژه با سود ۱۵% و بازپرداخت ۱۲ ساله تقسیط می گردد. ( اصل وام + سود دوران مشارکت = مبلغ وام در هنگام تقسیط )
  3. حال اعضاء می توانند در هنگام تقسیط وام با پرداخت اصل وام و سود دوران مشارکت از قسط بندی شدن وام جلوگیری نمایند.
  4. اما اعضایی که تمایل به دریافت وام ۳۵ میلیون تومانی ندارند می بایست این مبلغ را بصورت مرحله ای و نقدی پرداخت نمایند.
  5. اولین مرحله پرداختی برای این اعضاء ۱۲ میلیون تومان تا پایان دی ماه می باشد. (که این زمان تا پایان سال ۹۵ تمدید شد).
  6. اعضایی که متعهد به پرداخت نقدی وام ۳۵ میلیونی هستند در صورت عدم واریز مبالغ در تاریخ تعیین شده مشمول جرائم دیرکرد مندرج در قرارداد پروژه خواهند شد.