تصاویر پروژه هاشمی نژاد _ بخش۱

به اطلاع اعضای محترم پروژه هاشمی نژاد تعاونی مسکن کارکنان حضرت رسول (ص) میرساند بخشی از تصاویر پروژه مذکور در سایت قرار گرفت جهت مشاهده تصاویر میتوانید از این قسمت استفاده کنید. 1