آرشیوهای ماهیانه : بهمن ۱۳۹۴

اطلاعیه حذف از پروژه

به اطلاع کلیه اعضاء محترم پروژه شهید خرازی می رساند : با عنایت به مصوبه ۹۴/۰۸/۱۶ صندوق مسکن اعضایی که واریزی نقدی کمتر از ۱۰ میلیون تومان دارند از پروژه حذف خواهند شد. و در نوبت تسهیلات مسکن قرار خواهند گرفت. ضمنا اعضایی که کمتر از ۵۰% رزیم پرداخت پروژه واریزی دارند به بلوکهای با پیشرفت کمتر منتقل شده و […]

ادامه مطلب