دسته بندی های ارشیو: اطلاعیه های مهم تعاونی

گزارش پیشرفت پروژه

[Show slideshow] به اطلاع اعضای تعاونی مسکن می رساند. تمامی گزارشات مربوط به پیشرفت پروژه و همینطور اطلاعیه‌ها و سایر اخبار مربوط به تعاونی از طریق همین سامانه به اطلاع خواهد رسید.   در حال حاضر پیشرفت ساخت اسکلت فلزی در بلوکهای D و B به پایان رسیده , سقف های پروژه در حال اجرا می باشد. اجرای دیوارهای برشی […]

ادامه مطلب